V> ARMOR 123 PS +19 -2-0 700KK *VENDIDO
https://prnt.sc/nhydmg
V> FOICE 118 PS +20 0-0-0 .700KK
https://prnt.sc/nhydpo
V>BRAC...